Ngọc Sơn tích cực xây dựng, chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới

Thực hiện các nhiệm vụ còn lại của khung kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017. Từ đầu tháng 8 đến này các thôn, các tổ chức đoàn thể đã ra quân quyết liệt xây dựng, chỉnh trang khu dân cư.
Tác giả: N.V.T - Nguồn: BCDNTM. TV