Tiềm năng phát triển kinh tế vườn đồi, du lịch tâm linh

Ngọc Sơn là xã miền núi nằm ở phía Tây Nam huyện Thạch Hà, nơi giáp 3 huyện Can Lộc có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị và quốc phòng-an ninh

Ngọc Sơn là xã miền núi nằm ở phía Tây Nam huyện Thạch Hà, nơi giáp 3 huyện Can Lộc có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị và quốc phòng-an ninh. Với nguồn tài nguyên phong phú, văn hóa đặc sắc, con người thân thiện, mếm khách ... với những thế mạnh của mình Ngọc Sơn đã và đang  trở thành một trong những địa phương có ​giàu tiềm năng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của huyện.​


 

Tác giả: N.V.T - Nguồn: UB. TV
Các tin cùng chuyên mục