Tiềm năng phát triển các mô hình chăn nuôi gà đồi

Ngọc Sơn là xã vùng núi, vùng đồi thấp chiếm 3/4 diện tích tự nhiên, đất đai màu mỡ, thích hợp với phát triển vườn đồi.
Tác giả: N.V.T - Nguồn: ĐU.TV