Thôn Nam Sơn triển khai chỉnh trang Nhà văn hóa, làm hàng rào xanh

Thực hiện kế hoạch 100 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới, sáng nay 26/9/2017, Liên đoàn cán bộ thôn Nam Sơn đã vận động 100% hộ gia đình trong thôn lao động chỉnh trang, xây dựng hàng rào Nhà văn hóa.
Tác giả: NVT - Nguồn: UB. TV