Đảng bộ Ngọc Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII)

Ngày 24/8, tại hội trường UBND xã Ngọc Sơn, Đảng ủy xã đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.
Tác giả: NVT - Nguồn: ĐU. TV