Truyền thống văn hóa

Tuần qua từ ngày 04-10/9/2017, trên địa bàn xã Thạch Văn tiếp tục diễn ra sôi nổi nhiều hoạt động xây dựng nông thôn mới.